06 - 25 15 16 60
gezinshuis.at.yura@gmail.com

AKJ – KPZ

Graag wil ons gezinshuis u attenderen op onze klachtenregeling, de contactgegevens van onze vertrouwenspersoon en onze privacy policy.

Op de site vindt u onze privacy policy. Hierin staat omschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Heeft u een klacht? Dan hopen wij dat u zich vrij voelt om deze eerst met ons te bespreken, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. Lukt dit niet of bespreekt u uw klacht liever gelijk met iemand anders? Dan kunt u uw klacht indienen bij Klachten Portaal Zorg. Bij deze organisatie werken onafhankelijke klachtenfunctionarissen die u kunnen ondersteunen bij het indienen en behandelen van uw klacht. Op https://www.klachtenportaalzorg.nl/ vindt u meer informatie en onder het kopje “klacht” kunt u uw klacht indienen.

Om ervoor te zorgen dat onze jeugdigen gevoelige zaken vrij kunnen bespreken met een onafhankelijk persoon van buiten ons gezinshuis zijn wij aangesloten bij het AKJ. De vertrouwenspersoon van het AKJ komt periodiek langs bij ons gezinshuis. Ook hebben de jeugdigen de contactgegevens van deze persoon, zodat zij te allen tijde contact op kunnen nemen voor een vertrouwelijk gesprek. Ook ouders/verzorgers die wettelijk vertegenwoordiger zijn van onze jeugdigen kunnen met deze persoon contact opnemen. De contactgegevens van onze vertrouwenspersoon bij het AKJ zijn:

Jolien Steendam,

j.steendam@akj.nl,

06-25643163