06 - 25 15 16 60
gezinshuis.at.yura@gmail.com

Klachten

Graag wil ons gezinshuis u attenderen op onze klachtenregeling, de contactgegevens van onze vertrouwenspersoon en onze privacy policy.

Heeft u een klacht? Dan hopen wij dat u zich vrij voelt om deze eerst met ons te bespreken, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. Lukt dit niet of bespreekt u uw klacht liever gelijk met iemand anders? Dan kunt u uw klacht indienen bij Klachten Portaal Zorg. Bij deze organisatie werken onafhankelijke klachtenfunctionarissen die u kunnen ondersteunen bij het indienen en behandelen van uw klacht. Op https://www.klachtenportaalzorg.nl/ vindt u meer informatie en onder het kopje “klacht” kunt u uw klacht indienen.