06 - 25 15 16 60
gezinshuis.at.yura@gmail.com

Missie – Visie

Missie:

Na een moeilijk verleden is een mooie toekomst mogelijk.

Het is jouw leven!

…..

Visie:

In mijn ogen heb je als jongere begeleiding en coaching nodig om het leven op een zo zelfstandig mogelijke manier te kunnen leven. Begeleiding en coaching vanuit een respectvolle en liefdevolle (vervangende) basis met een uitgesproken vertrouwen in de mogelijkheden van jou als jongere.

Dat het opgroeien in een warme, stabiele, eigen gezinssituatie het beste is voor iedere jongere is een open deur. Dat gun ik ieder kind. Jongeren die deze start niet gehad hebben hoop ik een veilige doorstart te kunnen geven.

Een jongere die om welke redenen dan ook niet meer thuis kan wonen is op zichzelf aangewezen. In de residentiële setting waar veel van deze jongeren terecht komen is het een komen en gaan van volwassenen. Het is voor jongeren relatief makkelijk om door de mazen van het net te glippen, zich niet te hechten en zich te onttrekken aan de stappen die gemaakt moeten worden voor een stabiele toekomst (school/studie/stage/werk) . De begeleiding die jongeren nodig hebben om de juiste stappen te zetten is in een kleine setting makkelijker uit te voeren.

…..

Ik hoop samen met de jongeren een basis neer te zetten voor een succesvolle toekomst!